بازم برف

هدیه خدا

نی نی ما! ماشاالله لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

بازم برف

سلام ریحانه جان. امروز دوشنبست. جمعه ای رفتیم سخوید. برف خوبی باریده بود.کلی شلوغ بود.توومامانیم رفتین توبرفا یه ادم برفی حدودا قدخودت ساختین.عکسشم انداختیم. بعدش سردت شده بود زودی اوردیمت توماشین بخاری روشن کردم.....خبر دیگه ای نی جز سلامتی شما! اداره ام بابا ساعت هشته..خوابمم میاد....هااااااااااااا...خمیازست این !

بوسی

[ دوشنبه 2 اسفند 1395 ] [ 8:05 ] [ بابا ] [موضوع : ] [ ]